Ace - Odplamiacz do delikatnych tkanin

Ace - Odplamiacz do delikatnych tkanin

1 L  11,98zł / l

 

11 98

Opis produktu

Ace

Colors

Odplamiacz.

Usuwa plamy, chroni kolory.

Butelka plastikowa

1 L

1 l

A.I.S.E.Cleanright.eu

Wyprodukowano we Włoszech

Składniki i wartości odżywcze

5-15% związki wybielające na bazie tlenu, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, kompozycja zapachowa, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal

codziennie czyste kolory, usuwa plamy, chroni kolory

Zdrowie i styl życia

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Ace Delikatne Odplamiacz. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie mieszać z innymi środkami wybielającymi. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej, w ciemnym i chłodnym miejscu. Utleniona woda może tymczasowo i odwracalnie zadziałać na skórę (np. wybielić ją).

Przechowywanie i stosowanie

Pralki, 1. Użyć detergentu jak zwykle. 2. Odmierzyć 1 nakrętkę Ace i nalać bezpośrednio do bębna pralki. Niezwłocznie rozpocząć pranie, Pojemność pralki 4-5 kg Dawkowanie 100 ml, Pojemność pralki 7 kg Dawkowanie 150 ml, Wstępna obróbka, Na uporczywe plamy nalać Ace. Pranie ręczne, Rozcieńczyć 100 ml Ace w 10 l wody oraz dodać detergent. Prać jak zwykle (namaczać nie dłużej niż przez 1 godzinę). Dokładnie wypłukać. Czyszczenie, Rozcieńczone Ace:, Dodać 100 ml Ace do 5 l wody. Nierozcieńczone Ace:, Nalać Ace bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię. Wyczyścić i spłukać wodą. Pomocne wskazówki: Nie wlewać Ace do dozownika detergentu. Pranie wstępne nie jest konieczne. Nie przeładowywać pralki. W razie przypadkowego rozlania, niezwłocznie zmyć dużą ilością wody. W przypadku wątpliwości, co do trwałości koloru, zaleca się sprawdzenie działania Ace na niewidocznej części tkaniny. Nie dopuścić do wyschnięcia Ace na tkaninie oraz nie wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ mogłoby to spowodować jej uszkodzenie. Stosować się ściśle do wskazówek producenta odzieży. Nie należy stosować Ace do czyszczenia dywanów, a także gdy producent zaleca wyłącznie pranie chemiczne. Do czyszczenia zasłon, tapicerki lub innych miękkich elementów mebli, stosować Ace tylko wtedy, gdy jest to zalecane przez producenta.

Producent / dystrybutor

Adres dystrybutora: Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska, Telefon +48323256100,

Adres zwrotny: Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska, Telefon +48323256100,