Persil - Color Power Mix Caps kapsułki do prania, ...

Persil - Color Power Mix Caps kapsułki do prania, uniwersalne 28szt.

 1,01zł / szt

 

28 19

Opis produktu

Henkel

Persil

Power-Mix Caps

Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach.

Zawartość opakowania: 28 kapsułek x 23,5g

Opakowanie plastikowe

28 x 23,5 g

658 g

A.I.S.E.Cleanright.eu

Składniki i wartości odżywcze

15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% mydło, <5% fosfoniany, zeolit, rozjaśniacz optyczny, enzymy, kompozycja zapachowa (Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene)

Zdrowie i styl życia

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin białych w pralkach. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera proteazę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych.

Przechowywanie i stosowanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać kapsułek. Produkt nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin. Najlepiej zużyć przed upływem 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Min. temp. °C - 5, Maks. temp. °C - 40

Gdy ładunek pralki przekracza 4,5 kg lub pranie jest mocno zabrudzone, użyć 2 kapsułki. Nadaje się do wszystkich zakresów twardości wody.

Producent / dystrybutor

Adres producenta: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid F. u. 6. Węgry,

Adres dystrybutora: Henkel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,

Adres zwrotny: Henkel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000, Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:, tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl, Informacja dot. postępowania w razie wypadku: , tel. 12 411 99 99,

Henkel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. (22) 56 56 000, Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:, tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com, www.henkel.pl,