REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„5% na Skarbonkę za zakupy internetowe w sklepach Auchan” 

(dalej: „Regulamin”)

 

Postanowienia Ogólne

 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „na Skarbonkę za zakupy internetowe w sklepach Auchan” dalej zwana „Promocją”. 

 2. Organizatorem Promocji jest Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032892; NIP: 5260309174; Regon: 010001888; kapitał zakładowy w wysokości: 906 928 900 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie  Polski, w serwisach internetowych www.auchandirect.pl z dostawą na terenie Warszawy i okolic oraz wykaz punktów odbioru osobistego znajduje się w załączniku nr 1 i www.zakupy.auchan.pl. z dostawą na terenie Wrocławia i okolic oraz wykaz punktów odbioru osobistego

 4. Promocja odbędzie się w dniach: 16.07.2021 – 29.07.2021 r., zwanym dalej „Okresem sprzedaży promocyjnej”. 

 5. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

 6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem Programu lojalnościowego Skarbonka (dalej: ,,Uczestnik’’) która dodała kartę Skarbonka do Cyfrowego Konta Auchan w Aplikacji Mobilnej Auchan i dokona zakupów w serwisie internetowym www.auchandirect.pl lub www.zakupy.auchan.pl korzystając z tego samego loginu – adresu e-mail.

 

Zasady uczestnictwa w Promocji 

 1. Promocja polega na tym, że:

 1. kupując w Okresie sprzedaży promocyjnej, w serwisach internetowych www.auchandirect.pl i www.zakupy.auchan.pl,  z wyjątkiem: 

 1. produktów alkoholowych - w tym piwa i wina bezalkoholowego;

 2. wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 3. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 poz. 944),

 4. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), będzie miał możliwość zyskania na kartę Skarbonka 5% wartości zakupionych produktów. Oferta ważna przy zamówieniach za min 100 zł, kwota rabatu na kartę Skarbonka przy jednorazowym zamówieniu nie może przekroczyć 30 pln.

 5. Podczas transakcji nie należy podawać nr karty Skarbonka, naliczenie korzyści nastąpi automatycznie na podstawie użytego do logowania adresu email na numer karty Skarbonka powiązany z Cyfrowym Kontem Auchan.

 6. Korzyści zostaną naliczone w pierwszy poniedziałek po otrzymaniu dostawy, za wszystkie dostawy w minionym tygodniu. Naliczone korzyści będą widoczne w historii transakcji Skarbonka w Aplikacji Mobilnej Auchan.

 7. Wykorzystanie środków otrzymanych na kartę Skarbonka możliwe jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych zgodnie z regulaminem programu Skarbonka do 31.12.2021 r. 

 8. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, zniżkami oraz kuponami rabatowymi (np. kuponami rabatowymi Sodexo). 

 9. Rabat uzyskany na Kartę Skarbonka na poczet przyszłych zakupów w ramach Promocji nie podlega wymianie na gotówkę.

 10. W wypadku zwrotu lub odstąpienia od umowy, proporcjonalna wartość przyznanych środków zostanie odjęta z konta Skarbonka, a w wypadku braku środków na koncie Skarbonka, wartość zwrotu zostanie pomniejszona o brakującą sumę.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2021 r.

 2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych
  w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin będzie dostępny na stronie www.auchandirect.pl i www.zakupy.auchan.pl.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących kwestii związanych z Programem lojalnościowym „Skarbonka”, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu programu lojalnościowego „Skarbonka” realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. dostępnego w Sklepach Auchan, oraz na stronie internetowej www.auchan.pl.

 5. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji (dalej „Reklamacje”) należy zgłaszać na adres kontakt@auchan.pl lub listem poleconym na adres sklepu w którym dokonano zakupu.

 6. Reklamacja, o której mowa w punkcie 5. powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Postanowienia punktów 3-5 powyżej nie uchybiają uprawnieniom Klientów wynikającym z rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

Auchan Polska Sp. z o.o.           Piaseczno, dnia 15.06.2021 r.


 

Załącznik nr. 1 Wykaz punktów odbioru osobistego na stronie www.auchandirect.pl

 

Samoobsługowe urządzenia na terenie Auchan:

- Lodówkomat C.H. Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno (parking)

- Lodówkomat C.H. Auchan Łomianki, ul. Brukowa 25, 05-092 Łomianki (parking)

- Lodówkomat C.H. King Cross, ul. Jubilerska 1/3, 04-190 Warszawa (parking)

 

Punkty odbioru na terenie Auchan:

- Placówka AuchanDirect - Park logistyczny LOGICOR, ul. Jana Pawła II 66 (Punkt odbioru), 05-500 Piaseczno - wjazd od ul. Jarząbka

- Sklep Moje Auchan, ul. Andersena 4, 01-911 Warszawa

- Sklep Moje Auchan, ul. Odkryta 62, 03-140 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Światowida 57, 03-144 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Warszawska 43, 05-820 Piastów

- Sklep Auchan Okęcie, ul. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

- Sklep Auchan Ursynów, ul. Puławska 427, 02-684 Warszawa

- Sklep Auchan Marki, al. Piłsudskiego 1, 05-270 Marki

- Sklep Auchan Janki, ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki

- Sklep Auchan Modlińska, ul. Modlińska 8, 03-216 Warszawa

- Sklep Auchan Wola, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Meksykańska 8, 03-948 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Bonifacego 70, 02-761 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, al. Rzeczypospolitej 17, 02-972 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Kobielska 23, 04-359 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, Aleja Niepodległości 22, 05-600 Grójec

- Sklep Moje Auchan, ul. Prymasa Wyszyńskiego 7/21, 05-220 Zielonka

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Sokołowska 9, 01-142 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Mołdawska 7A, 02-127 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Pokorna 2, 00-199 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Broniewskiego 28, 01-771 Warszawa

- Sklep Auchan Supermarket, ul. Warszawska 94, 05-520 Konstancin-Jeziorna

- Sklep Easy Auchan, Stacja BP, Reduta, al. Jerozolimskie 144C, 02-305 Warszawa

- Sklep Easy Auchan, Stacja BP, Radość, ul. Patriotów 317, 04-760 Warszawa

- Sklep Easy Auchan, Stacja BP, Wesoła, Trakt Brzeski 50, 05-077 Warszawa

 

Zewnętrzne punkty odbioru:

 

- Lodówkomat, ul. Piwna 1, 05-850 Jawczyce

- Lodówkomat, ul. Urocza 12, 05-500 Józefosław

- Lodówkomat, ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Braci Załuskich 12, 01-773 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Skarbka z Gór 108, 03-287 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Warszawska 193, 05-082 Babice Nowe

- Lodówkomat, ul. Wschodnia 2, 05-500 Chyliczki

- Lodówkomat, al. Krakowska 19, 05-090 Janki

- Lodówkomat, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 05-410 Józefów

- Lodówkomat, ul. Piłsudskiego 123B, 05-270 Marki

- Lodówkomat, ul. Trenów 51, 05-080 Laski

- Lodówkomat, Trakt Lubelski 1/3, 04-766 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Inflancka 8, 03-199 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Augustówka 9, 02-981 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 11, 03-984 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Wojciechowskiego 41, 02-495 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Młodzieńcza 1, 03-655 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Bronowska 4, 03-995 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Dobra 12, 00-384 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Władysława Syrokomli 5, 03-335 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Lazurowa 71, 01-314 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Wolska 193, 01-263 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Apartamentowa 2, 02-495 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Regulska 86, 02-495 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Zaściankowa 6, 02-989 Warszawa

- Lodówkomat, ul. Legionów 2, 05-220 Zielonka

 

Załącznik nr.2 Wykaz punktów odbioru osobistego na stronie www.zakupy.auchan.pl

 

Auchan Supermarket Wrocław Hubska

50-505 Wrocław 346 ul. Hubska 102/118

Auchan Supermarket Wrocław Zwycięska

50-033 Wrocław 346 ul. Zwycięska 14A-14B

Auchan Supermarket Wrocław Ustronie

50-302 Wrocław 346 ul. Ustronie 1-3

Auchan Wrocław Korona

51-421 Wrocław 346 ul. Bolesława Krzywoustego 126

Auchan Wrocław Bielany

55-040 Kobierzyce ul. Francuska 6

Auchan Katowice Rencow

40-878 Katowice Trasa Nikodema i Józefa Renców 30

Auchan Gdańsk Szczęśliwa

80-176 Gdańsk ul. Szczęśliwa 3

Moje Auchan Katowice Ligonia

40-036 Katowice ul. Ligonia 21

Moje Auchan Katowice Szczecińska

40-139 Katowice ul. Szczecińska 18

Auchan Supermarket Katowice Panewnicka

40-772 Katowice ul. Panewnicka 141

Auchan Supermarket Katowice Zadole

40-719 Katowice ul. Zadole 2

Auchan Bytom

41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96

Auchan Supermarket Bytom

41-902 Bytom ul. Kolejowa 18

Auchan Supermarket Zabrze

41-800 Zabrze ul. de Gaulle'a 111-113

Auchan Zabrze Szkubacza

41-800 Zabrze ul. Plut. R. Szkubacza 1

Auchan Zabrze Platan

41-800 Zabrze pl. Teatralny 12

Auchan Supermarket Siemianowice

41-103 Siemianowice Śląskie ul. Kościelna 30

Auchan Gdańsk Kołobrzeska

80-394 Gdańsk ul. Kołobrzeska 32

Auchan Gdańsk Osowa

80-299 Gdańsk ul. Spacerowa 48

Auchan Rumia

84-230 Rumia ul. Grunwaldzka 108

Auchan Gdynia

81-304 Gdynia ul. Kazimierza Górskiego 2

Auchan Supermarket Gdynia

81-450 Gdynia ul. Redłowska 41

Auchan Poznań Swadzim

62-080 Swadzim ul. Św. Antoniego 2

Auchan Poznań Szwajcarska

61-285 Poznań ul. Szwajcarska 14

Auchan Poznań Bukowska

60-198 Poznań ul. Bukowska 156

Auchan Kraków Bonarka

30-644 Kraków ul. Kamieńskiego 11

Auchan Kraków Bronowice

31-346 Kraków ul. Stawowa 61

Auchan Kraków Aleja Pokoju

31-580 Kraków al. Pokoju 67

Auchan Kraków Bora

31-876 Kraków al. Bora-Komorowskiego 37

Auchan Supermarket Kraków Mackiewicza

31-214 Kraków ul. Mackiewicza 17

Auchan Łódź Brzezińska

92-103 Łódź ul. Brzezińska 27/29

Auchan Łódź Tulipan

94-015 Łódź al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94A

Auchan Łódź Polesie

93-570 Łódź al. Jana Pawła II 30

Auchan Łódź Manufaktura

91-071 Łódź ul. Jana Karskiego 5A

Auchan Katowice 3 Stawy

40-028 Katowice ul. gen. Pułaskiego 60

Auchan Poznań Komorniki                           60-004 Poznań ul. Głogowska 432