Szanowny Kliencie,

uprzejmie informujemy, że w przypadku dostarczenia Towaru zawierającego wady fizyczne lub prawne, masz prawo do skorzystania z drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z§ 10 Regulaminu AuchanDirect.  Jednocześnie informujemy, że Zamawiający będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.